7 thống kê marketing cần thiết cho 2015

Năm 2014 đã trôi qua nhanh với những thay đổi về ý tưởng Marketing, chiến lược và công nghệ đang dịch chuyển nhanh hơn. Bạn có thể sử dụng Mobile Marketing, Content Marketing hoặc Phân tích Marketing. Bạn có thể bán sản phẩm, dịch vụ của mình cho khách hàng, nhân viên hay bất kì ai.

 Dù cách tiếp cận của bạn là gì, thì các số liệu infographic về thống kê marketing cho năm 2015 dưới đây có thể sẽ giúp bạn bắt kịp xu hướng thay đổi nhanh chóng của Marketing, Digital Marketing hiện nay.
7 thống kê marketing cần thiết cho 2015

Lê Đức 
Theo digitalmarketing.info.vn

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn