Hiển thị các bài đăng có nhãn chiến lược

Sự thành công rực rỡ của Under Armour có phải đến từ cách định vị thương hiệu?

Tháng 5 2014, Triple là đối tác phân phối duy nhất của thương hiệu thể tha…

Cạnh tranh bằng giá: Tự sát hay sách lược kinh doanh tối ưu?

Cố theo kịp hoặc đánh bại đối thủ bằng giá là hành động tự sát chứ không phả…

Ông lớn bán lẻ Mỹ “lộ” chiến lược câu khách 2015

Các "ông lớn" trong ngành bán lẻ Mỹ không ngại tiết lộ chiến lược…

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào