Để giúp các marketer có thêm thông tin và có phương pháp lập kế hoạch tốt nhất cho các hoạt động Digital Marketing trong năm 2016, Time Universal đã biên soạn ra bộ tài liệu chuyên môn dựa trên những số liệu tổng hợp từ nhiều nguồn và từ kinh nghiệm thực tiễn triển khai các dự án Digital tại Việt Nam.

1. Xu hướng Digital Marketing năm 2016 tại Việt Nam

2. Time Universal Digital Marketing Audit Process 2016

3. Time Universal Digital Marketing Planning Framework 2016

4. Time Universal Digital Marketing Proposal Template 2016

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn